Bałtowski Kompleks Turystyczny

ul. Bałtów 8a, 27-423 Bałtów
Basen / Centrum rozrywki / Hotel / Restauracja / Więcej
Bałtowski Kompleks Turystyczny
Tel. (41) 310-10-13, www.jurapark.pl
Bałtowski Kompleks Turystyczny zajmuje obszar około 100 ha i jest najbardziej zróżnicowanym pod względem atrakcji obiektem rozrywkowym w Polsce.
Bałtowski Kompleks Turystyczny, wizytówka regionu świętokrzyskiego, zaprasza użytkowników NOXO.
Podróżuj.z.NOXO…